META_lab partnerships mogelijkheden

Op 26 september start het eerste META_lab: Food & the city. Met META_lab zetten we een locatie en programmering op waarbij nieuwe technologie beschikbaar en begrijpbaar wordt. In samenwerking met partners wordt het programma opgezet en vormgegeven. Ieder kwartaal staat 1 thema centraal. Het eerste thema (in het 4e kwartaal van 2017) is: ‘Food and the City’. Samen met partners die samen met ons willen experimenteren binnen dit thema zorgen we voor een inspirerende locatie en programmering. Wie werkt er mee aan het succesvol opzetten van het META_lab? 

Partners kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het programma:

  • Als partner door middel van een financiële bijdrage.
  • Als technologiepartner (door het leveren van technologie)
  • Als kennispartner (door het bijdragen door middel van kennis)
  • Als communicatiepartner

Door mee te werken aan het succes van META_lab zorgen we er samen voor dat: 

  • het lokale netwerk voor inspiratie en innovatie wordt versterkt,
  • innovaties mogelijk worden met een lage toegangsdrempel,
  • het een toegankelijk netwerk biedt voor burgers,  kleine en grote instellingen en bedrijven,
  • een open platform biedt voor het leren en toepassen van digitale innovaties

Samen zorgen we ervoor dat het smart META_lab netwerk van Den Haag gerealiseerd wordt! Wie doet er mee? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: info@meta-lab.nl

META_lab: Making Emerging Tech Accessible

Posted in ,